Ընտանիքի անդամի խնամք

Պատուհանը նախատեսված է աշխատակցին ընտանիքի անդամի խնամքի ուղարկելու համար...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share