Հայտարարել աշխատանքային օր

Պատուհանը նախատեսված է տոնական, կամ ոչ աշխատանքային օրերը աշխատանքային օր հայտարարելու համար...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share