Ուշացում

Պատուհանը նախատեսված է աշխատակցի ուշացումները գրանցելու համար...



Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share