Մուտքի-ելքի սարքավորումների կողմից ֆիքսված տաբել

Պատուհանը նախատեսված է մուտքի-ելքի սարքավորումներից ինֆորմացիայի բեռնավորման համար



Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share