Աշխատակիցների կրթության աստիճանը

HR ծրագրի այս բաժնում մուտքագրվում է աշխատակիցների կրթվածության աստիճանը: Օրինակ՝ բարձրագույն, միջնակարգ, թերի բարձրագույն ...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share