Դրամի շարժ

Առևտրային գործունեության ծավալման ժամանակ բոլոր դրամական միջոցների շարժը հնարավոր է դիտել այս պատուհանի միջոցով: Հնարավոր է վերլուծել նախորդ պատմությունը:Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share