Արտադրողներ

Առևտրի ծրագրում, պահեստներում գտնվող ապրանքների Արտադրողներին հնարավոր է գրանցել այս բաժնում, հետագայում Մեր Սոֆթ-ի առևտրի ծրագրում ապրանքների արտադրողներին մուտքագրելու համար



Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share