Ինչպե՞ս օգտվել առևտրի և պահեստի ծրագրից

Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Կազմակերպության հիմնական տվյալներ

Հիմնական կարգավորումներ

Աշխատակցի գրանցում

Կազմակերպության իրաբանական գրանցման ձև

Պաշտոնների գրանցում

Աշխատակցի տոկոսաչափ

Ապրանքների խմբեր

Ապրանքի տեսակ

Չափման միավորների գրանցում

Ապրանքի արտադրման երկրի գրանցում

Ապրանք արտադրողի գրանցում

Ապրանքանյութական արժեքների ստեղծում

Պահեստի տեսակ

Պահեստի ստեղծում

Փաստաթղթերի հիմքեր

Փաստաթղթի կարգավիճակ

Փաստաթղթերի ձևաթղթեր

Նոր բանկի գրանցում ծրագրում

Ծախսերի անվանումների ցանկ

Հաշվարկման համարների կոդավորում

Քարտերի տեսակներ

Գործընկեր

Վերադիրների սահմանում

Գնացուցակ

Ապրանքի ձեռքբերում

Ապրանքների վերագնահատում

Ապրանքների մուտք պահեստ

Մանրածախ վաճառք

Մեծածախ իրացում

Ապրանքների դուրսգրում

Ապրանքների տեղաշարժ

Ապրանքների գույքագրում

Ծառայությունների գրանցման ձև

Ռեստորանի սրահներ և սեղաններ

Վաճառք ռեստորան

Պարտքի վերանայում

Պատվեր գնորդից

Գնորդի զեղչային համակարգ

Բոնուսի տրամադրում գնորդին

Փնտրման պատուհան

Կարծիքներ

Share