Գնորդի հարցում

Գնորդի բոլոր հարցումները գրանցվում են CRM-ում

 Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share