Գործարք

Իրականացված գործարքները գրանցվում են CRM ծրագրի այս պատուհանում 

 Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share