Հանդիպումների վերլուծություն

Հանդիպումների վերլուծությունը իրականացվում է այս պատուհանի միջոցով: CRM համակարգը թույլ կտա բարձրացնել հանդիպումների որակը և արդյունքը



Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share