Առաջարկներ

CRM համակարգում նախատեսված այս պատուհանը օգտագործվում է կոմերցիոն առաջարկներ ուղարկելու համար օգտոգործելով նախկինում ներդրված ձևաթղթեր:Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share