Ձեր Գործընկերները

CRM-ի այս պատուհանոմ լրացվում են Ձեր բոլոր գործընկերների տվյալները, հեռախոսներ. աշխատակիցներ. բանկային տվյալներ, հասցեներ և այլն

գործընկերների իրացումներ

Գործընկերների կապեր

Կցագրված ֆայլեր

Գործընկերների հասցեներ

Գործընկերների փաստաթղթեր

Գործընկերների աշխատակիցների տվյալներ

Գործառույթներ գործընկերների հետ

Գործընկերոջ դիրքը քարտեզի վրա

Գործընկերոջ հիմնական տվյալներ

Մարքեթինգային նշումներ



Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share