Реинжиниринг бизнес-процессов

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցում՝ ռեինժեներինգ

   Մեծացող մրցակցությունը, անընդհատ արագացող տեխնոլոգիական զարգացումները, հաճախորդների՝ անընդհատ փոփոխվող կարիքները, օրենսդրական փոփոխությունները, ճգնաժամերը ստիպում են ձեռնարկություններին փնտրել բիզնեսի կառավարման ավելի ճկուն ձևեր, որոնք կապահովեն պրոդուկտների և սպասարկման բարձր որակ և մրցակցային առավելություն: Այդ փոփոխությունները հանգեցնում են ձեռնարկության արտաքին և ներքին միջավայրի փոփոխության, որն իր հերթին առաջացնում է բիզնես պրոցեսների վերակառուցում իրականացնելու պահանջ:

   Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման գործընթացը  բավականին ռիսկային գործառույթ է.  այն կարող է իրականացվել ձեռնարկությունում միայն վերից վար՝ ղեկավարից իրականցնողին՝ հատուկ այդ նպատակով ստեղծված կանոնակարգով: Փորձագիտական գնահատականներով՝  բիզնես պրոցեսների 50%-ից ավելիի վերակառուցման նախագծերը ձախողվում են:

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման հիմնական սկզբունքները հետեւյալն են.

 • Մի քանի աշխատանք միավորում են մեկում
 • Կատարողները որոշումներ են ընդունում ինքնուրույն
 • Պրոցեսում առկա աշխատանքները պետք է կատարվեն  բնական հերթականությամբ
 • Աշխատանքները պետք է կատարվեն այնտեղ, որտեղ նպատակահարմար է
 • Պրոցեսները պետք է ունենան կատարման մի քանի տարբերակ
 • Անհրաժեշտ է նվազեցնել պրոցեսի մուտքերի քանակը
 • Պետք է փոքրացնել պրոցեսում առկա համաձայնեցումների ծավալները
 • Պատասխանատու մենեջերը պետք է լինի պրոցեսի միակ ղեկավարը

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման նախագիծը պետք է  լինի հետևյալ փուլերով՝

 1. Առկա բիզնես պրոցեսների վերլուծություն, անալիզ և մոդելավորում
 2. Վերաիմաստավորում և նոր բիզնես գործընթացների մոդելավորում
 3. Նոր բիզնես պրոցեսների ներդրում

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցումից կստացվեն հետևյալ արդյունքները՝

 • Ստորաբաժանումների ֆունկցիոնալ կառուցվածքից անցում պրոցեսայինի
 • Իրականացնողի աշխատանքի հարստացում, որը բերում է հավելյալ մոտիվացիայի
 • Փոխվում է արդյունավետության գնահատման և աշխատավարձի հաշվարկի մեթոդը
 • Իրականացնողի նպատակը դառնում է ոչ թե ղեկավարի, այլ հաճախորդի կարիքի բավարարումը
 • Ձեռնարկության կառուցվածքը դառնում է ավելի հորիզոնական, ավելի հարթ:

Прайс-лист

Простой

$19

в месяц

Компьютеры: 1

Пользователи: 1

База данных: 3GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

Удобный

$39

в месяц

Компьютеры: 2, 3

Пользователи: 2, 3

База данных: 6GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

Проф

$79

в месяц

Компьютеры: 4, 5

Пользователи: 4, 5

База данных: 10GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл.почте

Выбрать

Другой

Надо

обсудить

Компьютеры: > 5

Пользователи: > 5

База данных: > 10GB

Обучение: > 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

 

10 причин, почему вам нужна наша программа

 

1. Гибкая ценовая политика - Оплата по месяцам.

2. Максимальная адаптивность системы - Программа имеет возможность гибкой настройки - для наилучшего соответствия требованиям вашего бизнеса.

3. Множество функций по одной цене - Не важно, сколько функций и какие именно вы  используете при эксплуатации программы – цена одна, нет необходимости доплачивать.

4. Высокий уровень безопасности - Программа имеет 4 уровня защиты, что обеспечивает наилучшую сохранность вашей информации.

5. Бесплатный сервер - Приобретая услуги у нас, вам не нужно покупать дорогостоящий сервер или платить за обслуживание, все эти расходы мы берем на себя.

6. Бесплатное обучение - Наши клиенты имеют возможность бесплатного участия в ежемесячных тренингах.

7.  Многоязычный интерфейс - Программа функционирует на армянским языке, но есть поддержка и на других языках.

8. Функционал экспорта/импорта - С нашей системой вы можете экспортировать и импортировать любую информацию.

9. Бесплатное обновление программы - Будучи нашим клиентом вы имеете возможность ежемесячно получать бесплатные обновления.

10. Бесплатное обслуживание - Вы можете задавать ваши вопросы по эл. почте и в кратчайшие сроки получать решение ваших проблем.


Share