Ինչ է բիզնես պրոցեսը

Ինչ է բիզնես պրոցեսը

    Կազմակերպության ստեղծման պահից այդտեղ սկսում են ընթանալ որոշակի պրոցեսներ կամ գործընթացներ, որոնք ուղղված են տարատեսակ նպատակների իրագործմանը. օրինակ, հաճախորդներին ապրանք կամ ծառայության տրամադրելուն: Որքան խոշոր է կազմակերպությունը, այնքան բարդ և խճճված են բիզնես պրոցեսները: Հիմնականում, առաջացող գործընթացները օպտիմալ չեն, որը հանգում է ռեսուրսների ոչ արդյունավետ վատնման, իսկ ռեսուրսները, ցավոք, գրեթե միշտ  սահմանափակ են:

   Փորձենք նախ հասկանալ՝ ինչ է բիզնես պրոցեսը կամ բիզնես գործընթացը և ինչպես է սահմանվում: Բիզնես պրոցեսը դա պարբերաբար կրկնվող և փոխկապակցված միջոցառումների շարք է /գործողություններ, գործառությներ, օպերացիաներ/, որի իրականացման դեպքում օգտագործվում են որոշակի ռեսուրսներ /հումք, նյութ, ժամանակ, էներգակիրներ, մարդկային ռեսուրս և այլն/ և ստեղծվում է որոշակի արդյունք կամ արժեք սպառողի համար: Սպառողը կարող է լինել ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին: Ընդ որում, ներքին սպառող կարող է լինել միևնույն կամ այլ ստորաբաժանման աշխատակից, իսկ արտաքին սպառող՝ գնորդը, գործընկերը, պոտենցիալ հաճախորդը, մատակարարը և այլն:     

    Ռեստորանային գործունեության օրինակի վրա դիտարկենք ճաշատեսակի պատրաստման և մատուցման գործընթացը. այստեղ կարելի է առանձնացնել փոխկապակցված երկու պրոցես, առաջինը՝ պատվերի ստացում խոհանոց և ուտեստի պատրաստում, իսկ երկրորդը՝ մատուցում: Ճաշատեսակի պատրաստման ժամանակ խոհարարն   իրականացնում է բազմաթիվ օպերացիաներ և գործողություններ, ծախսում է մթերք, բնական գազ, և օգտագործվում են խոհարարի և օգնականաի ռեսուրսները: Պրոցեսի ելքում, որպես արդյունք կամ արժեք, ուտեստն է, իսկ սպառողը այս դեպքում ներքին  է՝ մատուցողը:  Պատրաստի ուտեստի մատուցումը մեկ այլ բիզնես գործառույթ է, որի սպառողը   արտաքին է՝   ռեստորանի հաճախորդը,   որի համար ստեղծվել է որոշակի արժեք: Իսկ արժեքը ստեղծելու համար օգտագործվել է ճաշատեսակը, ափսեն և մատուցողի ծախսած ժամանակը:

   Եթե փորձենք հաշվառել, նույնիսկ փոքր ընկերությունում ընթացող բիզնես գործընթացները մի քանի տասնյակից ավելի են: Այդ իսկ պատճառով, բիզնես պրոցեսները խմբավորվում են՝ կարևորն անկարևորից տարանջատելու նպատակով: Բիզնես պրոցեսները սովորաբար բաժանվում են երեք խմբի. առաջնային-հիմնական, աջակցող-օժանդակ և զարգացման: Սկզբունքորեն, կազմակերպության համար անկարևոր գործընթացներ չկան, կան պրոցեսներ, որոնք կարևոր չեն սպառողի համար, սակայն առանց դրանց ընկերությունը չի կարողանա գործունեություն ծավալել: Առաջանում են նաև այնպիսի բիզնես գործընթացներ, որոնք ավելորդ են և  անհրաժեշտ չեն ոչ արտաքին, ոչ ներքին սպառողին, ոչ էլ կազմակերպությանը: Շուկայի փոփոխության, նոր ապրանքի կամ ծառայության առաջացման, ինչպես նաև որոշակի ներքին օպտիմալացման դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում արդեն առկա և նկարագրված բիզնես պրոցեսները բարելավել, ինչպես նաև վերակառուցել տարբեր բիզնես պրոցեսներ: Անհրաժեշտ է նշել նաեւ, որ բիզնես պրոցեսները, սովորաբար, կառավարում են ավտոմատացված կերպով: Բիզնես գործընթացների ավտոմատացված կառավարման համար օգտագործվում են տարբեր ծրագրային համակարգեր, ծրագրեր, կամ հատուկ ծրագրային փաթեթներ, մոդուլներ՝ CRM, BPM, WMS, Trade, ERP որտեղ նկարագրված է լինում այս կամ այն բիզնես պրոցեսը և այն հաջորդական քայլերը, որոնք պետք է իրականացնի աշխատակիցը վերջնական արդյունքին հասնելու համար:


Прайс-лист

Простой

$19

в месяц

Компьютеры: 1

Пользователи: 1

База данных: 3GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

Удобный

$39

в месяц

Компьютеры: 2, 3

Пользователи: 2, 3

База данных: 6GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

Проф

$79

в месяц

Компьютеры: 4, 5

Пользователи: 4, 5

База данных: 10GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл.почте

Выбрать

Другой

Надо

обсудить

Компьютеры: > 5

Пользователи: > 5

База данных: > 10GB

Обучение: > 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

 

10 причин, почему вам нужна наша программа

 

1. Гибкая ценовая политика - Оплата по месяцам.

2. Максимальная адаптивность системы - Программа имеет возможность гибкой настройки - для наилучшего соответствия требованиям вашего бизнеса.

3. Множество функций по одной цене - Не важно, сколько функций и какие именно вы  используете при эксплуатации программы – цена одна, нет необходимости доплачивать.

4. Высокий уровень безопасности - Программа имеет 4 уровня защиты, что обеспечивает наилучшую сохранность вашей информации.

5. Бесплатный сервер - Приобретая услуги у нас, вам не нужно покупать дорогостоящий сервер или платить за обслуживание, все эти расходы мы берем на себя.

6. Бесплатное обучение - Наши клиенты имеют возможность бесплатного участия в ежемесячных тренингах.

7.  Многоязычный интерфейс - Программа функционирует на армянским языке, но есть поддержка и на других языках.

8. Функционал экспорта/импорта - С нашей системой вы можете экспортировать и импортировать любую информацию.

9. Бесплатное обновление программы - Будучи нашим клиентом вы имеете возможность ежемесячно получать бесплатные обновления.

10. Бесплатное обслуживание - Вы можете задавать ваши вопросы по эл. почте и в кратчайшие сроки получать решение ваших проблем.


Share