BPM или Управление бизнес-процессами

BPM կամ բիզնես պրոցեսների կառավարում

   BPM (Business Process Management) բիզնես գործընթացների կառավարում. ամբողջական մոտեցում է՝ ուղղված ամբողջ կազմակերպության ասպեկտների կառավարմանը՝ հաճախորդների համար արժեքների ստեղծման ողջ շղթայում: Ցանկացած ձեռնարկությունում իրականացվող ամենատարբեր գործառություններում, օպերացիաներում և բիզնես պրոցեսներում, ինչպես նաև ձեռնարկության կառավարման ամբողջ շղթայում առկա են  նյութական ռեսուրսի, մարդկային ռեսուրսի, ժամանակի, ֆինանսական միջոցների, հաճախորդների հետ հարաբերությունների և փաստաթղթերի հետ կապված կառավարման խնդիրներ: Մյուս կողմից, անհրաժեշտ է կառավարումն իրականացնել ամբողջական և իրար հաջորդող բիզնես պրոցեսների միջոցով, որպեսզի հնարավոր լինի տեսնել ամբողջական պատկերը. դա հնարավորություն կտա գրագետ օպտիմալացնել և ռեսուրսները արդյունավետ բաշխել ձեռնարկության տարբեր ստորաբաժանումներում՝ մարքեթինգի, վաճառքի, արտադրություն, մատակարարման և այլն: Եթե բիզնես գործընթացը նկարագրված է գրագետ և առկա են գործընթացների իրականացման կանոնակարգեր, ապա վերահսկման և կառավարման գործընթացը առավելագույնս կպարզանա: Օրինակ, ցուցանիշների մատրիցան անմիջապես ցույց կտա ծախված ռեսուրսի՝ նյութի, կատարման ժամանակի և այլ ցուցանիշներ, հնարավոր կլինի գնահատել՝ արդյոք ցուցանիշը նորմավորված է, թե կատարողը ունի թերություն, շրջանառվող փաստաթղթերը կունենան հստակ ճանապարային քարտեզ, աշխատակցի իրականացրած հանձնարարականները գարծառույթները կկոնկրետանան և այլն:

      Բիզնես պրոցեսների  կառավարումը պետք է լուծի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք առավել սրվում են, երբ առաջանում է գործընթացների և պրոցեսների փոփոխության անհրաժեշտություն, արտաքին պատճառներով՝ օրինակ, շուկայի փոփոխություն կամ ներքին՝ կազմակերպության ընդլայնում, նոր ապրանքատեսակի արտադրում և այլն: Արտաքին և ներքին փոփոխությունների հետևանքով ձեռնարկություններում առաջանում է բիզնես պրոցեսների փոփոխության, բարելավման, ադապտացման և, նույնիսկ, բիզնես գործընթացների ամբողջական վերակառուցման անհրաժեշտություն:

Արդի տնտեսությունում առկա ձեռնարկություններում լայնորեն կիրառվում են ավտոմատացված տարատեսակ կառավարման համակարգեր, որոնք հնարավորություն են տալիս իրականացնել բիզնես գործընթացի կամ պրոցեսի ավտոմատացում, ինչպես նաև բիզնես գործընթացի ավտոմատացված կառավարում:  Բիզնես պրոցեսների լայնամասշտաբ փոփոխությունները և վերակառուցումները կարող են հանգեցնել նաև այդ ծրագրային համակարգերում ֆունկցիոնալ գործառույթների և ինֆորմացիոն հոսքերի փոփոխման անհրաժեշտության: Այդ իսկ պատճառով բիզնես պրոցեսների կառավարումը սովորաբար իրականացվում է առանձին ծրագրային փաթեթի կամ մոդուլների տեսքով, որոնք համակցված են այլ կառավարման համակարգերի և ծրագրային լուծումների հետ և, լինելով անկախ համակարգ, հնարավորություն ունեն արագ ձևափոխման: 


Прайс-лист

Простой

$19

в месяц

Компьютеры: 1

Пользователи: 1

База данных: 3GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

Удобный

$39

в месяц

Компьютеры: 2, 3

Пользователи: 2, 3

База данных: 6GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

Проф

$79

в месяц

Компьютеры: 4, 5

Пользователи: 4, 5

База данных: 10GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл.почте

Выбрать

Другой

Надо

обсудить

Компьютеры: > 5

Пользователи: > 5

База данных: > 10GB

Обучение: > 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

 

10 причин, почему вам нужна наша программа

 

1. Гибкая ценовая политика - Оплата по месяцам.

2. Максимальная адаптивность системы - Программа имеет возможность гибкой настройки - для наилучшего соответствия требованиям вашего бизнеса.

3. Множество функций по одной цене - Не важно, сколько функций и какие именно вы  используете при эксплуатации программы – цена одна, нет необходимости доплачивать.

4. Высокий уровень безопасности - Программа имеет 4 уровня защиты, что обеспечивает наилучшую сохранность вашей информации.

5. Бесплатный сервер - Приобретая услуги у нас, вам не нужно покупать дорогостоящий сервер или платить за обслуживание, все эти расходы мы берем на себя.

6. Бесплатное обучение - Наши клиенты имеют возможность бесплатного участия в ежемесячных тренингах.

7.  Многоязычный интерфейс - Программа функционирует на армянским языке, но есть поддержка и на других языках.

8. Функционал экспорта/импорта - С нашей системой вы можете экспортировать и импортировать любую информацию.

9. Бесплатное обновление программы - Будучи нашим клиентом вы имеете возможность ежемесячно получать бесплатные обновления.

10. Бесплатное обслуживание - Вы можете задавать ваши вопросы по эл. почте и в кратчайшие сроки получать решение ваших проблем.


Share