Инструменты увеличения лояльности клиентов

Հաճախորդի լոյալությունը դա իր կողմից հավատարմության դրսևորումն է որևէ կազմակերպությանը,  ապրանքնանիշին, կոնկրետ ապրանքին կամ ծառայությանը: Լոյալության բարձրացման մեխանիզմների կիրառությունը խթանում է հաճախորդների պահպանմանը և նոր հաճախորդների ձեռքբերմանը: CRM համակարգը հնարավորություն է տալիս սեգմենտավորել հաճախորդներին համապատասխան նրանց կողմից ցուցաբերված լոյալության օրինակ A, B C …: Նաև անհրաժեշտ է նշել, որ նախքան լոյալության բարձրացմանը, անհրաժեշտ է ճշգրիտ գնահատել այդ ցուցանիշի արժեքը: Սակայն լոյալությունը տարբեր ոլորտներում գործող կազմակերպություններում գնահատվում է տարատեսակ կերպով և ոչ միանշանակ: Օրինակ  մի կազմակերպության համար հավատարիմ են համարվում այն հաճախորդները որոնք ներգրավվում են նոր հաճախորդներ կամ խորհուրդ են տալիս իրենց մերձավորներին և ծանոթներին նույնպես օգտվել տվյալ կազմակերպության ծառայություններից կամ ապրանքներից: Մեկ այլ դեպքում հավատարիմ են այն գնորդները որոնք պարբերաբար ձեռք են բերում որոշակի ֆիքսված ծավալով կամ գումարային չափով ապրանքներ: Երրորդ դեպքում գնորդները գնում են Ձեր կողմից ներկայացված բազմաթիվ կամ բոլոր տեսակի ապրանքներ և ծառայություններ:

Հաճախորդի լոյալության բարձրացման համար կիրառվում են ամենատարբեր խրախուսման և հաճախորդի անհատականության ընդգծման մեխանիզմներ որոնք կարող են ենթադրել ֆինանսական ծախսեր ինչպես նաև լինել անվճար: Մեր Սոֆթ CRM համակարգի միջոցով հնարավոր է կիրառել հետևյալ մեխանիզմները՝

  • Բոնուսային համակարգեր
  • Զեղչային համակարգեր
  • Կուտակային բոնուս կամ զեղչային համակարգեր
  • Հավատարիմ հաճախորդի հատուկ ծրագրերի իրականացում
  • Ակումբային քարտերի թողարկում
  • Հաճախորդի կողմից նոր հաճախորդի ներգրավման խրախուսական համակարգ
  • Խաղարկությունների անցկացում համապատասխան կուտակված միավորների դեպքում
  • Ծննդյան և տոնական միջոցառումների շնորհավորում
  • Անհատական նամակների ուղարկում

Прайс-лист

Простой

$19

в месяц

Компьютеры: 1

Пользователи: 1

База данных: 3GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

Удобный

$39

в месяц

Компьютеры: 2, 3

Пользователи: 2, 3

База данных: 6GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

Проф

$79

в месяц

Компьютеры: 4, 5

Пользователи: 4, 5

База данных: 10GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл.почте

Выбрать

Другой

Надо

обсудить

Компьютеры: > 5

Пользователи: > 5

База данных: > 10GB

Обучение: > 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

 

10 причин, почему вам нужна наша программа

 

1. Гибкая ценовая политика - Оплата по месяцам.

2. Максимальная адаптивность системы - Программа имеет возможность гибкой настройки - для наилучшего соответствия требованиям вашего бизнеса.

3. Множество функций по одной цене - Не важно, сколько функций и какие именно вы  используете при эксплуатации программы – цена одна, нет необходимости доплачивать.

4. Высокий уровень безопасности - Программа имеет 4 уровня защиты, что обеспечивает наилучшую сохранность вашей информации.

5. Бесплатный сервер - Приобретая услуги у нас, вам не нужно покупать дорогостоящий сервер или платить за обслуживание, все эти расходы мы берем на себя.

6. Бесплатное обучение - Наши клиенты имеют возможность бесплатного участия в ежемесячных тренингах.

7.  Многоязычный интерфейс - Программа функционирует на армянским языке, но есть поддержка и на других языках.

8. Функционал экспорта/импорта - С нашей системой вы можете экспортировать и импортировать любую информацию.

9. Бесплатное обновление программы - Будучи нашим клиентом вы имеете возможность ежемесячно получать бесплатные обновления.

10. Бесплатное обслуживание - Вы можете задавать ваши вопросы по эл. почте и в кратчайшие сроки получать решение ваших проблем.


Share