Планирование и управление продажами

Վաճառքների կառավարումը հանդիսանում է CRM համակարգերի առանցքային դրույթներից մեկը: Վաճառքի բիզնես պրոցեսը տարբեր ոլորտի կազմակերպություններում իրականացվում է ամենատարբեր եղանակներով և գործառույթների հաջորդականությամբ, ինչպես նաև յուրաքանչուր ոլորտում կիրառվում են վաճառքի տարբեր տեխնոլոգիաներ: Վաճառքների կառավարման գործընթացը Մեր Սոֆթ CRM համակարգում, հնարավոր է իրականացնել փոխկապակցված գործառույթներով ինֆորմացիոն հոսքերի վերլուծությունով, փաստաթղթավորումով  և օժանդակ կառավարման ավտոմատացված գործիքներով:

 Մեր Սոֆթ CRM–ը թույլ է տալիս իրականացնել՝

 • Վաճառքների պլանավորում ըստ ծավալների, ժամանակահատվածի, գործակալների, տարածաշրջանների, ուղորդման, գնորդների խմբերի և այլն:
 • Գործարքների փուլային կառավարում /վաճառքների ձագար- воронка продаж/, համակարգը հնարավորություն է տալիս գնահատել գործարքների փակման հավանականությունը և սպասվելիք եկամուտները:
 • Հաճախորդների խմբավորում ըստ նրանց ուղորդման և հետաքրքրությունների սոցիալ-դեմոգրաֆիկական կամ գործունեության  խմբերի՝ համապատասխան յուրաքանչյուր խմբին նախնական առաջարկների տրամադրման համար:
 • Վաճառքի մասնագետների կողմից իրականացված աշխատանքի քանակական, որակական և գումարային գնահատում:
 •  Հաճախորդի հետ շփման պատմության դիտարկում, նախկինում կատարված գնումների, նախասիրությունների, բողոքների և առաջարկների վերլուծություն:
 • Պոտենցիալ հաճախորդի կամ գնորդի կարիքների բացահայտում և ինֆորմացիայի հաշվառում
 • Հաճախորդի կամ պոտենցիալ գնորդի հետ բանակցային գործընթացների և շփման պատմության հաշվառում
 • Գնային առաջարկի տրամադրում
 • Cross sales և upsales տեխնոլոգիաների կիրառման համար տվյալների օնլայն տրամադրում
 • Պատվերների կազմում
 • Գնացուցակների կառավարում
 • Վաճառքի ձևակերպում
 • Պայմանագրի կազմում

 Այլ փաստաթղթերի կազմում հաշիվ ապրանքագիր, կատարման ակտ, բեռնագիր, երաշխիքային կտրոններ և այլն:


Прайс-лист

Простой

$19

в месяц

Компьютеры: 1

Пользователи: 1

База данных: 3GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

Удобный

$39

в месяц

Компьютеры: 2, 3

Пользователи: 2, 3

База данных: 6GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

Проф

$79

в месяц

Компьютеры: 4, 5

Пользователи: 4, 5

База данных: 10GB

Обучение: 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл.почте

Выбрать

Другой

Надо

обсудить

Компьютеры: > 5

Пользователи: > 5

База данных: > 10GB

Обучение: > 4 ч. в месяц

Обслуживание по эл. почте

Выбрать

 

10 причин, почему вам нужна наша программа

 

1. Гибкая ценовая политика - Оплата по месяцам.

2. Максимальная адаптивность системы - Программа имеет возможность гибкой настройки - для наилучшего соответствия требованиям вашего бизнеса.

3. Множество функций по одной цене - Не важно, сколько функций и какие именно вы  используете при эксплуатации программы – цена одна, нет необходимости доплачивать.

4. Высокий уровень безопасности - Программа имеет 4 уровня защиты, что обеспечивает наилучшую сохранность вашей информации.

5. Бесплатный сервер - Приобретая услуги у нас, вам не нужно покупать дорогостоящий сервер или платить за обслуживание, все эти расходы мы берем на себя.

6. Бесплатное обучение - Наши клиенты имеют возможность бесплатного участия в ежемесячных тренингах.

7.  Многоязычный интерфейс - Программа функционирует на армянским языке, но есть поддержка и на других языках.

8. Функционал экспорта/импорта - С нашей системой вы можете экспортировать и импортировать любую информацию.

9. Бесплатное обновление программы - Будучи нашим клиентом вы имеете возможность ежемесячно получать бесплатные обновления.

10. Бесплатное обслуживание - Вы можете задавать ваши вопросы по эл. почте и в кратчайшие сроки получать решение ваших проблем.


Share