Ետ կանչել ժամանակավոր անաշխատունակությունից

Պատուհանը նախատեսված է աշխատակցին ժամանակավոր անաշխատունակությունից ետ կանչելու համար...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share