Հայտարարել հանգստյան օր

Պատուհանը նախատեսված է աշխատանքային օրերը հանգստյան օր հայտարարելու համար...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share