Ընտանեկան կարգավիճակ

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակիցների ընտանեկան կարգավիճակը: Օրինակ՝ ամուրի, ամուսնալուծված ...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share