Լեզուների տեսակներ

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակիցների այն լեզուների իմացությունը, որը անհրաժեշտ է հիմնարկին: Օրինակ՝ անգլերեն, չիներեն, ...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share