Հաստիքների խմբեր

Բաժնում մուտքագրվում է հաստիքների խմբերը: Օրինակ՝ ղեկավար, մասնագետ, բանվոր...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share