Վերապատրաստման տեսակներ

Բաժնում մուտքագրվում է աշխատակիցների բոլոր հնարավոր վերապատրաստումների տեսակները: Օրինակ՝ մասնագիտական, բժշկական, նորամուծությունների...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share