Հերթական համարների կարգավորում

Պատուհանը նախատեսված է համակարգում օգտագործվող գործառույների հերթական համարները կարգավորելու համար: Օրինակ՝ Ձեռքբերման փաստաթղթի հերթական համարները կարող են սկսվել Inv001, Inv002, իսկ վաճառքինը 001, 002, ...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share