Գնորդի պարտքի վերանայում

Գնորդի պարտքի վերանայումը իրականացվում է համաձայն իրացված փաստաթղթերի: Այս պատուհանի միջոցով հնարավոր է մարել գնորդների պարտքերը:Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share