Բիզնես պրոցեսի, գործընթացի կառավարման ավտոմատացում կամ ծրագրային փաթեթ

Բիզնես պրոցեսի, գործընթացի

կառավարման ավտոմատացում կամ ծրագրային փաթեթ

 Բիզնես պրոցեսների կառավարման արդյունավետության համար անհարաժեշտ է կիրառել ավտոմատացված կառավարման համակարգ կամ ծրագրային փաթեթ, որը կինտեգրվի ձեռնարկությունում առկա կառավարման այլ համակարգերին՝ ERP համակարգին, CRM հաճախորդների հետ կառավարման համակարգին, WMS/Trade պահեստների և վաճառքի կառավարման համակարգերին և այլն: Բիզնես պրոցեսի ավտոմատացումը կամ ավտոմատացված կառավարումը հնարավորություն կտա բարձրացնել ընդհանուր ձեռնարկության կառավարման արդյունավետությունը: Բիզնես պրոցեսների ավտոմատացված կառավարման համակարգը պետք է, այլ համակարգերի հետ համակցված, միասնական տվյալների շտեմարանի հիմքով՝ կարողանա իրականացնել ձեռնարկությունում առկա պրոցեսների մոդելավորում, վերահսկում և մոնիտորինգ: Մեր Սոֆթ ընկերության մշակած BPM բիզնես պրոցեսների կառավարման ավտոմատացված փաթեթը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն վերահսկել ձեռնարկության գործընթացների ընթացքը, այլև ճկուն մոդելավորման վահանակի շնորհիվ, յուրաքանչյուր ձեռնարկության պահանջներից ելնելով, նախագծել բիզնես գործընթացները: Անհրաժեշտության դեպքում, ցանկացած պահի կարելի է մոդիֆիկացնել, օպտիմալացնել և վերակառուցել առկա պրոցեսները: Մեր Սոֆթի BPM ծրագրային մոդուլը նաև հնարավորություն ունի դինամիկ գրաֆիկական ինտերֆեյսի միջոցով ստանալ բիզնես գործընթացի լիարժեք նկարագրում, ցուցանիշների սահմանում, կանոնակարգերի սահմանման հնարավորություն: BMP համակարգի միջոցով հնարավոր կլինի իրականացնել փաստաթղթաշրջանառության (docflow) և հաձնարարականների  (workflow) ամբողջական կառավարում: Հնարավոր կլինի տեսնել, թե որ ստորաբաժանման որ աշխատակցի մոտ է գտնվում փաստատուղթը, ինչ հանձնարարականներ է ստացել և կատարման որ փուլում են գտնվում: Այդ հարցերի պատասխանը աշխատակիցը ստանում է BPM –ի կառավարման վահանակից, որում առկա գործընթացները կազմվել են նախապես մոդելավորված բիզնես պրոցեսներից: Կառավարման վահանակից ցանկացած աշխատակից կարող է թողարկել  նաև տվյալ իրավիճակի համար հարմար բիզնես պրոցեսը: BPM –ի կառավարման վահանակը թույլ է տալիս տեսնել ընթացիկ՝ արդեն ավարտված պրոցեսները:

Ինչ խնդիրներ է լուծում BPM ծրագրային փաթեթը

 • Բիզնես պրոցեսների վիզուալ մոդելավորում, փոփոխում, օպտիմալացում
 • Բիզնեսի կառավարման և գնահատման թափանցիկության ավելացում
 • Ճկուն բիզնես գործընթացների կառուցման կոմպոնենտներ
 • Օգտագործողի հետ համագործակցության հնարավորություն
 • Հանձնարարականների կառավարում՝ այդ թվում ավտոմատ ձևակերպված
 • Փաստաթղթաշրջանառության կառավարում
 • Հաճախորդների սպասարկման գործառույթների կառավարում
 • Վաճառքի գործառույթների կառավարում
 • Բիզնես պրոցեսի կատարման ժամանակի և այլ ծախսերի կրճատում
 • Ձեռնարկության ստորաբաժանումների միջեւ աշխատանքային հաղորդակցության բարելավում
 • Աշխատակցի կատարողականի և արդյունավետության գնահատում
 • Ինֆորմացիայի ստացում և մշակում այլ համակարգերից
 • Տեղեկացումների ավտոմատ ուղարկում պրոցեսի մասնակիցներին
 • Պրոցեսի արդյունավետության գնահատում ցանկացած պահի
 • Ձեռնարկության կառավարման արդյունավետ գործիքներ

Մեր համակարգերը կարող եք Ձեռք բերել ապառիկ

Պարզ

9900դր.

ամսական

Համակարգիչ: 1

Օգտագործող: 1

Տվյալներ: 3GB

Դասընթաց: 4 ժամ մեկ ամսում

Սպասարկում էլ. փոստով

Ընտրել

Հարմար

19900դր.

ամսական

Համակարգիչ: 2, 3

Օգտագործող: 2, 3

Տվյալներ: 6GB

Դասընթաց: 4 ժամ մեկ ամսում

Սպասարկում էլ. փոստ

Ընտրել

Պրոֆ

39900դր.

ամսական

Համակարգիչ: 4, 5

Օգտագործող: 4, 5

Տվյալներ: 10GB

Դասընթաց: 4 ժամ մեկ ամսում

Սպասարկում էլ. փոստ

Ընտրել

Այլ

Պետք է

քննարկենք

Համակարգիչ: > 5

Օգտագործող: > 5

Տվյալներ: > 10GB

Դասընթաց: > 4 ժամ մեկ ամսում

Սպասարկում էլ. փոստ

Ընտրել

 

10 պատճառ մեր ծառայություններից օգտվելու համար

 

 1. Ճկուն գնային քաղաքականություն, վճարեք ամսավճարով:
 2. Առավելագույն համապատասխանեցում Ձեր բիզնեսին. ծրագիրն ունի կարգավորումների ճկուն համակարգ, որը թույլ է տալիս վերջինիս լավագույն կերպով հարմարեցնել Ձեր բիզնեսի պահանջներին:
 3. Մեկ ընդհանրական գին. անկախ այն հանգամանքից, թե ծրագրի ինչ գործառույթներից եք օգտվում, դուք միշտ վճարում եք նույն գինը՝ առանց հավելավճարների:
 4. Անվտանգության բարձր մակարդակ. ծրագիրն ունի անվտանգության չորս մակարդակ, որոնք երաշխավորում են Ձեր տվյալների լիարժեք անվտանգությունը:
 5. Դուք չեք վճարում սերվերի համար. Ձեզ անհրաժշետ չէ ձեռք բերել թանկարժեք սերվեր և վճարել սպասարկման համար, մենք կհոգանք այդ ծախսերը:
 6. Անվճար ուսուցում. Լինելով մեր հաճախորդը՝ դուք կարող եք անվճար մասնակցել ամեն ամիս կազմակերպվող ծրագրի ուսուցման դասընթացներին:
 7. Ծրագիրը բազմալեզու է. ծրագիրը ամբողջությամբ հայաֆիկացված է, բայց այն հասանելի է ցանկացած լեզվով կամ լեզուներով:
 8. Արտահանման/ներբեռնման հնարավորություն. ծրագրից օգտվելիս դուք կարող եք հեշտությամբ ներբեռնել կամ արտահանել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:
 9. Անվճար թարմացումներ. լինելով մեր հաճախորդը՝ դուք կստանաք բոլոր ծրագրային թարմացումներն անվճար:
 10. Անվճար սպասարկում. ձեզ հուզող հարցերը կարող եք ուղղել մեր էլ. հասցեին և մենք սեղմ ժամկետներում կպատասխանենք Ձեզ: 


Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share