Արձակուրդային օրերի կարգավորում

Աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխություներից ելնելով մուտքագրվում է տարեկան արձակուրդային օրերի քանակը հաշվի առնելով օրենքի ուժի մեջ լինելու ժամանակաշրջանը, օրացուցային և աշխատանքային օրերը:Share