Human capital or resource management system presentation by Mer Soft

14
Feb.
2016
Anna Balyan

Լոֆթի HR ակումբում՝ Մեր Սոֆթ ընկերությունը ներկայացնում է Մարդկային կապիտալի (ռեսուրսների) ավտոմատացված կառավարման համակարգ (HRMS, HCMS), որը հնարավորություն է տալիս ընկերությունների աշխատակիցների մասին բոլոր տվյալները հավաքել ընդհանուր բազայում և արդյունավետ կառավարել ամբողջ անձնակազմը:

Համակարգին ծանոթացեք մեր կայքում www.mersoft.am

Share