Գույքի տեսակներ

Բաժնում մուտքագրվում է գույքի տեսակները, որոնք կցագրվում են աշխատակիցներին: Օրինակ՝ ավտոմեքենա, գործիք, ...Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share