Գույքի տեսակներ

Բաժնում մուտքագրվում է գույքի տեսակները, որոնք կցագրվում են աշխատակիցներին: Օրինակ՝ ավտոմեքենա, գործիք, ...Share