Հյուրանոցի, առողջարանի, հանգստյան տան, ռեստորանի կառավարման ընդհանրացված համակարգ

Հյուրանոցային բիզնեսի արդյունավետ կառավարման համակարգերի շնորհանդես

Մեր Սոֆթ ընկերությունը ստեղծել է ERP համակարգ, որը միավորում է հյուրանոցի, առողջարանի, հանգստյան տան, շվեդական սեղանի, ռեստորանի, սրճարանի, պահեստի, CRM, աշխատակազմի կառավարման (առողջարանների համար նաև բուժական) ծրագրերը:

ERP համակարգը հնարավոր է դարձնում կենտրոնացված մեկ համակարգի միջոցով կառավարել բոլոր գործառույթները:

Կարդաձեք մանրամասն համակարգի վերաբերյալ այստեղ

Share