Սկիզբ

Այս բաժնում հավաքագրված են համակարգի կարգավորման համար անհրաժեշտ գործիքներ, որոնք թուլ կտան առավել մաքսիմալ օգտագործեմ CRM ծրագիրը Ձեր բիզնեսի զարգացման համար

 Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share