Презентация системы управления кадрами HRMS

Լոֆթի HR ակումբում՝ Մեր Սոֆթ ընկերությունը ներկայացնում է Մարդկային կապիտալի (ռեսուրսների) ավտոմատացված կառավարման համակարգ (HRMS, HCMS), որը հնարավորություն է տալիս ընկերությունների աշխատակիցների մասին բոլոր տվյալները հավաքել ընդհանուր բազայում և արդյունավետ կառավարել ամբողջ անձնակազմը:

Համակարգին ծանոթացեք մեր կայքում www.mersoft.am

Share