Маркетинг

Project Details

Project Goal: Հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարման գործընթացի ավտոմատացում:
Challenges: Կառավարման մեթոդներից ելնելով համակարգի ադապտացում ըստ հաճախորդի պահանջի.
Duration: 2010 - now
Team: Garegin Sargsyan - Project Manager
Gor Rustamyan - Architect
Raffi Baghdasaryan - Developer
Gegham - Quality assistant
Achievements: 30 customers 2013

Заказчики

В жестких конкурентных условиях сферы бизнеса каждый субъект стремиться занять или сохранить свое место на рынке, по этой причине возникает необходимость стремления к превосходству над конкурентами. В условиях перенасыщенности рынка индивидуальный подход к каждому клиенту становится необходимостью, из-за объемов работы это почти не реально осуществлять без автоматизации.  Решением этой, а также ряда других важных задач может послужить «Система управления маркетингом и информацией» (CRM), разработанная ООО «Мер Софт». Она предназначена для систематизирования данных, кажущихся неуправляемыми, а также сбора этих данных в единую базу. 

CRM ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ

 • Կազմակերպությունների ցուցակ (դեղին էջեր, պատճենահանում ուղղորդված կազմակերպությունների ցուցակի մեջ, դասակարգում ըստ գործունեության խմբերի),
 • Ուղղորդված կազմակերպությունների ցուցակ կամ բանակցող գործընկերներ (պատճենահանում գնորդների ցուցակ, դասակարգում ըստ գործունեության խմբերի, ստատուսների, գործակալների, կարևորության աստիճանի),

 
 • Ուղղորդված կազմակերպության դիրքը քարտեզի վրա,

 • Մարքեթինգային միջոցառումներ,
 • Մարքեթինգային ստատուսներ (ուղղորդված կազմակերպությունների հարաբերությունները որոշակի մակարդակներում տարանջատելու նպատակով),
 • Կազմակերպության գործունեության խմբեր,
 • Ուղղորդումներ (ապրանքի կամ մատուցվող ծառայությունների մասով),

 • Փաստաթղթերի ձևեր. իրականացվում են դինամիկ կերպով,
 • Էլ. նամակների ձևեր. իրականացվում են դինամիկ կերպով,

 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Նամակների և ծրարների տպագրություն,
 • Առաջարկի ուղարկում փոստով,
 • Առաջարկի ուղարկում էլ. փոստով,
 • Հեռախոսազանգ`ելքային,
 • Հեռախոսազանգ` մուտքային,
 • Հանդիպումներ,
 • Պայմանավորվածությունների (հանդիպման, հեռախոսազանգերի, էլ. նամաների ուղարկման, առաջարկի ուղարկման) ժամանակացույց,
 • SMS-ի ուղարկում դիմամիկ տեքստով,
 • Ֆաքսի ուղարկում:

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱՑՈՒՄ

Համակարգը թույլ է տալիս հեշտությամբ կազմել և կուտակել տարատեսակ փաստաթղթեր:

 • Ըստ իրականացված գործառույթների,
 • Ըստ քարտեզի վրա կազմակերպության դիրքերի բաշխվածության,
 • Գործառույթների մատյան:
 • Ամսական պարտադիր հաշվետվություններ:

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Պաշտպանված տվյալների բազա:
 • Օգտագործողների իրավունքների սահմանափակում:
 • Ցանկացած տեսակի փաստաթղթերի անհատական և դինամիկ ստեղծման հնարավորություն:
 • Ճկուն և ինտուիտիվ ինտերֆեյս:
 • Ինտեգրացիա այլ համակարգերի հետ:
 • Անհատական ֆունկցիոնալի ներդրման հնարավորություն:
 •  

Отзывы


Share