Система управления торговлей

Детали проекта

Цель: Автоматизация процесса управления торговлей.
Задачи: Адаптация программы согласно требованиям клиента исходя из методов управления.
Начало: С 2008 года по настоящее время
Команда: Тигран Манукян - руководитель проекта
Гор Рустамян - архитектор
Ваге Микаелян - разработчик
Айк Багдасарян - тестировщик
Достижения: 56 клиентов 2013

Заказчики

Սկիզբ

Ծրագրի ստեղծման հիմքում ընկած են բազմաթիվ խոշոր և հաջողակ ընկերությունների պրակտիկ կառավարման փորձը և անհատական գործելավոճը ամենատարբեր բնագավառներում՝ դեղագործական, արտադրության, ներմուծման, մեծածախ և մանրածախ առևտրի և այլն:

Մեր Սոֆթ ՍՊԸ-ն հատուկ մանրածախ և մեծածախ վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց համար մշակել է «Առևտրի և պահեստի կառավարման ավտոմատացված համակարգ»-ը, որը հնարավորություն է տալիս լիարժեք կերպով կառավարել ու վերահսկել տեղի ունեցող գործընթացները, ստանալ շրջանառու միջոցների և ապրանքանյութական արժեքներին վերաբերող հաշվետվություններ` առանց բիզնեսմենի համար խիստ թանկ ժամանակն անհիմն վատնելու: Փաստաթղթաշրջանառության միջոցով հնարավոր կլինի վերականգնել իրականացված գործարքները, ինչպես նաև ստանալ լիարժեք ինֆորմացիա գործընկերների պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ

 • Ապրանքի ձեռք բերում, իրացում (նաև մանրածախ),
 • Աշխատանք բարկոդ սկաներով,
 • Ապրանքի վերադարձ, հետ ընդունում,
 • Գործընկերների/գնորդների հաշիվների վարում մի քանի փոխարժեքով,
 • Գործընկերների/գնորդների պարտքի վերանայում,
 • Դրամական միջոցների շրջանառություն, մնացորդ և գործառույթներ (դրամարկղ, բանկ),
 • Ապրանքի դուրս գրում պահեստից,
 • Ապրանքանյութական արժեքների տեղաշարժ,
 • Առանձին պահեստների կառավարում,
 • Ապրանքի կոմպլեկտավորում,
 • Ժամկետն անցնող ապրանքի ավտոմատ վերահսկում,
 • Ապրանքի ավտոմատացված քանակական վերահսկում նախկինում կուտակված ստատիստիկ վերլուծության հիման վրա,
 • Պատվերների ձևակերպում,
 • Գնագոյացում, ինքնարժեքի հաշվարկ,
 • Ապրանքանյութական արժեքների վերագնահատում:
 • ---

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱՑՈՒՄ

Համակարգը թույլ է տալիս հեշտությամբ կազմել և կուտակել տարատեսակ փաստաթղթեր:

 • Դրամարկղի մուտքի և ելքի օրդերներ,
 • Հաշիվ ապրանքագիր,
 • Վճարման հաշիվ,
 • Ապրանքանյութական արժեքների մուտքի և ելքի օրդերներ,
 • Բեռնագիր,
 • Պահեստի մուտքի և ելքի օրդերներ,
 • Տեղեկանք գնորդներին տրված հարկային հաշիվների վերաբերյալ:
 • ---

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Զգալիորեն արագացնում է ապրանքի գույքագրման գործընթացը պահեստում,
 • Թեթևացնում է թղթաբանական աշխատանքը,
 • Օպտիմալացնում է ապրանքի ընդունման ու տեղափոխման գործընթացը պահեստում,
 • Նշանակալիորեն կրճատում է աշխատակիցների կողմից պահեստի գործընթացների մասին տեղեկությունները մուտքագրելու վրա ծախսվող ժամանակը,
 • Իրական ժամանակ ռեժիմով համեմատում է ընթացիկ հաշիվներն ու մնացորդները,
 • Բարձրացնում է պահեստում ապրանքի փնտրման արագությունը:
 • ---

Կազմակերպության տվյալներ

Պատուհանը նախատեսված է Ձեր ընկերության իրավաբանական տվյալները լրացնելու համար

Տեղեկատուներ

Տեղեկատուներ բաժինը նախատեսված է ծրագրաում հիմնական գաղափարները նկարագրելու համար:

Հաշվարկման համարների կոդավորում

Պատուհանը նախատեսված է համակարգում օգտագործվող գործառույների հերթական համարները կարգավորելու համար: Օրինակ՝ Ձեռքբերման փաստաթղթի հերթական համարները կարող են սկսվել Inv001, Inv002, իսկ վաճառքինը 001, 002, ...

Փաստաթղթերի հիմքեր

Բաժնում մուտքագրվում են փաստաթղթերի հիմքերը: Օրինակ՝ խոտանում, պահեստի համալրում, հերթական գույքագրում, ...

Փաստաթղթերի կարգավիճակ

Բաժնում մուտքագրվում են փաստաթղթերի կարգավիճակները: Օրինակ՝ հաստատված, նախնական պատվեր, հաստատված, իրականացված, ...

Փաստաթղթերի ձևաթղթերի ցանկ

Գործիքի միջոցով հնարավոր է ստեղծել կամայական տեսքի փաստաթուղթ, որը հնարավոր է կցագրել տարբեր գործառույթներին: Օրինակ՝ Հաշիվ ապրանքագիր, ելքի օրդեր, ...

Բանկերի ցանկ

Բաժնում մուտքագրվում են Ձեր գործընկերների բանկերը իրենց մանրամասն տվյալներով:

Ապրանքների խմբեր

Բաժնում մուտքագրվում են Ձեր ապրանքների խմբերը: Օրինակ՝ Հիգիենայի միջոցներ, Կանանց ներքնազգեստ, Հոգեմեդ դեղորայք, ...

Ապրնքների տեսակներ

Բաժնում մուտքագրվում են Ձեր ապրանքների տեսակները: Օրինակ՝ ներմուծում, արտադրանք, ...

Չափման միավորներ

Բաժնում մուտքագրվում են Ձեր ապրանքների չափման միավորները: Օրինակ՝ հատ, կգ, լիտր, ...

Արտադրողներ

Բաժնում մուտքագրվում են ապրանքների արտադրողները: Օրինակ՝ Apple, BMW, Volkswagen, ...

Երկրներ

Բաժնում մուտքագրվում են ապրանքների արտադրման երկրները: Օրինակ՝ Չինաստան, Հայաստան, Ռուսաստան, ...

Պահեստի տեսակներ

Բաժնում մուտքագրվում են պահեստների տեսակները: Օրինակ՝ Վաճառասրահ, Արտադրամաս, Սառնարան, Պահեստ 1, ...

Պաշտոնների ցանկ

Բաժնում մուտքագրվում են Ձեր աշխատակիցների այն պաշտոնների ցանկը, որոնք կապված են ծրագրի գործառույթների հետ: Օրինակ՝ պահեստապետ, վաճառքի գործակալ, արտադրության պետ, ...

Աշխատակիցներ

Բաժնում մուտքագրվում են Ձեր այն աշխատակիցների տվյալները, որոնք կապված են ծրագրի ֆունկցիոնալի հետ:

Ծառայությունների խմբեր

Բաժնում մուտքագրվում են Ձեր կողմից մատուցվող խառայությունների խմբերը: 

Ծառայություններ

Բաժնում մուտքագրվում են մատուցվող ծառայությունների ցանկը: Օրինակ՝ Փաթեթավորում, Առաքում, Զննում, ...

Հասցեներ

Բաժնում մուտքագրվում են ապրանքների առաքման և ծառայությունների մատուցման հասցեները:

Կազմակերպության տեսակներ

Բաժնում մուտքագրվում են Ձեր գործընկերների կազմակերպության տեսակները: Օրինակ՝ ՍՊԸ, ՓԲԸ, Դեսպանատուն, ...

Կուտակային բոնուսի տեսակներ

Բաժնում հնարավոր է կարգավորել կուտակային բոնուսները: Օրինակ՝ 100000 դրամից ավել առևտրի դեպքում կուտակային տոկոսը դառնում է 5%, ...

Տվյալների հենքի գրառումներ

Բաժնում կուտակվում են տվյալների բազայի տարատեսակ գրառումներ, որոնց նպատակն է ստուգել ծրագրի շահագործման կանոնները, և բացահայտել օգտագործողի միտումնավոր և ոչ միտումնավոր թերացումները:

Խմբագրման պատմություն

Բաժնում կուտակվում են ծրագրի օգտագործողի կողմից իրականացված փաստաթղթերի խմբագրումները, գնային և քանակական փոփոխությունները

Փնտրել

Պատուհանի միջոցով հնարավոր է իրականացնել ինֆորմացիայի արագ փնտրում: Օրինակ՝ Կոնկրետ ապրանքի վերջին գնման և վաճառքի գինը:

Ելք ծրագրից

Ծրագրից ելք իրականացնելու համար:

Գործընկերներ

Բաժինը նախատեսված է մատակարարների և գնորդների հետ տարատեսակ գործառույթներ իրականացնելու համար:

Մատակարարների ցանկ

Բաժնում պահվում են բոլոր մատակարարները, որոնց հետ դուք իրականացրել եք որևէ գործառույթ:

Մատակարարների զեղչային համակարգ

Բաժնում մուտքագրվում են մատակարարների կողմից տրամադրվող զեղչերը: Օրինակ՝ 5%, 10%, ...

Ապրանքների ձեռք բերում

Պատուհանի միջոցով արձանագրվում է ապրանքների ձեռքբերման փաստը:

Ապրանքների ձեռքբերում մանրածախ

Պատուհանը նախատեսված է ապրանքների ձեռքբերման համար այն ժամանակ, երբ ապրանքների մատակարարը հայտնի չէ: Օրինակ՝ շուկայից, կամ այլտեղից առել ենք ապրանքները և ունենք միայն ապրանքների անվանումները, քանակը և գնման գինը, ...

Ապրանքների ետ վերադարձ ձեռքբերումից

Պատուհանը նախատեսված է ապրանքների ետ վերադարձ իրականացնելու համար: Օրինակ՝ ստացել ենք անվորակ ապրանք, կամ սխալ տեսականի, ...

Մատակարարի պարտքի վերանայում

Պատուհանը նախատեսված է մատակարարներին վճարվելիք գումարները արձանագրելու համար:

Կանխավճար մատակարարին

Պատուհանը նախատեսված է մատակարարներին տրամադրվող կանխավճարները գրանցելու համար:

Կանխավճարի ետ վերադարձ մատակարարից

Պատուհանը նախատեսված է կանխավճարների ետ վերադարձի արձանագրման համար: Օրինակ՝ տրամադրել ենք կանխավճար ապրանքների առաքման համար, բայց ապրանքները չեն առաքվել...

Ծախսեր

Բաժինը նախատեսված է ծախսերի ֆունկցիոնալը կառավարելու համար:

Նոր ծախս

Պատուհանը նախատեսված է իրականացված ծախսերը գրանցելու համար: Օրինակ՝ կոմունալ, խոհանոցային, ...

Ծախսերի ցուցակ

Պատուհանում երևում են իրականացված ծախսերը ըստ ժամանակաշրջանի:

Ծախսերի պլանավորում

Պատուհանի միջոցով կարող եք պլանավորել Ձեր ապագա ծախսերը: Օրինակ՝ հաջորդ ամսվա կոմունալ ծախսերը, ...

Ծախսերի անվանումներ

Պատուհանում գրանցվում են ծախսերի տեսակները:

Պատվերներ

Բաժինը նախատեսված է մատակարարներին գնացող պատվերները վերահսկելու համար:

Պատվեր ներքին մատակարարին

Պատուհանում գրանցվում են մեր տարածաշրջանում իրականացվող պատվերները:

Պատվեր արտերկրյա մատակարարին կամ ներմուծում

Պատուհանը նախատեսված է ներմուծման պրոցեսը վերահսկելու համար:

Մատակարարի կարգավորումներ

Պատուհանը նախատեսված է մատակարարից ստացված ապրանքների վրա վերադիր սահմանելու համար:

Գնորդների ցանկ

Բաժնում պահվում են բոլոր գնորդները, որոնց հետ դուք իրականացրել եք որևէ գործառույթ:

Գնորդի զեղչային համակարգ

Պատուհանը նախատեսված է գնորդների զեղչերը և բոնուսային կարգավորումները մուտքագրելու համար:

Մեծածախ իրացում

Պատուհանը նախատեսված է մեծածախ իրացում գրանցելու համար, պատուհանի միջոցով հնարավոր է վաճառել ինչպես ապրանք, այնպես էլ ծառայություն:

Ապրանքների ետ ընդունում գնորդից

Պատուհանը նախատեսված է գնորդին վաճառված ապրանք գնորդից ետ ընդունելու համար:

Գնորդի պարտքի վերանայում

Պատուհանը նախատեսված է գնորդի կողմից իրականացված վճարումները ֆիքսելու համար:

Կանխավճար գնորդից

Պատուհանը նախատեսված է գնորդից կանխավճար ստանալու դեպքում այն գրանցելու համար:

Կանխավճարի ետ վերադարձ գնորդին

Պատուհանը նախատեսված է գնորդի կողմից ունեցած կանխավճարը ետ վերադարճ անելու համար:

Պատվեր գնորդից

Բաժինը նախատեսված է գնորդների պատվերները վերահսկելու համար:

Մանրածախ վաճառք

Բաժինը նախատեսված է ծրագրով մանրածախ իրացումներ իրականացնելու և դրա հետ կապված գործառույթներ գրանցելու համար:

Կարգավորումներ

Պատուհանը նախատեսված է մանրածախ վաճառքի կարգավորումներ տալու համար: Օրինակ՝ ամեն վաճառոց կարող է ունենալ իր դրամարկղը,...

Վաճառք

Պատուհանը նախատեսված է մանրածախ իրացում ձևակերպելու համար, այն թույլ է տալիս զուգահեռ սպասարկել մինչև 6 գնորդ: 

Վաճառքների ցուցակ

Պատուհանը նախատեսված է իրականացված վաճառքների ցանկը և կտրոնները դիտելու համար:

Ետ վերադարձ մանրածախ վաճառքից

Պատուհանը նախատեսված է մանրածախ վաճառքից ապրանքների ետ վերադարձման համար:

Պահեստներ

Բաժինը նախատեսված է պահեստներում իրականացվող գործառույթները վերահսկելու համար:

Նոր պահեստ

Պատուհանը նախատեսված է նոր պահեստ ստեղծելու համար:

Պահեստների ցանկ

Պատուհանը նախատեսված է առկա պահեստների ցանկը դիտելու և խմբագրելու համար:

Պահեստային տարածքի բաժանում

Պատուհանը նախատեսված է պահեստային տարածքների կարգավորման համար:

Նոր ապրանքանյութական արժեք

Պատուհանը նախատեսված է նոր ապրանքանյութակնա արժեք ստեղծելու համար:

Ապրանքանյութական արժեքների ցանկ

Պատուհանում հավաքագրվում են բոլոր շրջանառու ապրանքանյութական արժեքները:

Գնացուցակ

Պատուհանը նախատեսված է գնացուցակը ձևավորելու համար:

Ապրանքների տեղաշարժ

Պատուհանը նախատեսված է մեկ պահեստից մյուսը ապրանք տեղաշարժելու համար:

Ապրանքների վերագնահատում

Պատուհանը նախատեսված է նշված պահեստում ապրանքի իրացման գնի վերագնահատման համար:

Ապրանքների դուրսգրում

Պատուհանը նախատեսված է ապրանքանյութական արժեքների դուրսգրման համար իրենց հիմքերով և փաստաթղթավորմամբ:

Գույքագրում

Պատուհանը նախատեսված է գույքագրում իրականացնելու համար:

Գույքագրում սկաների միջոցով

Պատուհանը հատուկ հարմարեցված է ձեռքի սկաներով գույքագրում իրականացնելու համար:

Կոմպլեկտների անվանումների ցանկ

Պատուհանը նախատեսված է այն ապրանքանյութական արժեքների համար, որոնք բաղկացած են մի շարք այլ ապրանքներից: Օրինակ՝ Համակարգիչը բաղկացած է հարդ դիսկից, պրոցեսորից...

Կոմպլեկտավորում

Պատուհանը նախատեսված է ապրանքների կոմպլեկտավորման համար, մեկ այլ ապրանքներից այլ ապրանքի ձևավորման համար:

Ապակոմպլեկտավորում

Պատուհանը նախատեսված է ապրանքի ապակոմպլեկտավորման համար: Օրինակ՝ համակարգիչը ապակոմպլեկտավորվում է և վաճառվում է մաս մաս:

Մասնատում

Պատուհանը նախատեսված է ապրանքների մասնատման համար: Օրինակ՝ մեկ արկղ ապրանքը մասնատվում է և վաճառվում է հատով:

Ժամկետանց և հնացող ապրանքներ

Պատուհանը նախատեսված է ապրանքների պիտանելիության ժամկետների վերահսկման համար:

Ապրանքների նվազագույն քանակը պահեստներում

Պատուհանը նախատեսված է պահեստներում դեֆեկտուրաի հետ աշխատանքի համար:

Մուտք պահեստ/մուտքի օրդեր

Պատուհանը նախատեսված է պահեստ ապրանքների մուտքագրման համար մուտքի օրդեր գործողությամբ:

Դրամական միջոցներ

Բաժինը նախատեսված է դրամական հոսքերի վերահսկման համար:

Դրամական միավորների ցանկ

Պատուհանում մուտքագրվում են ծրագրում օգտագործվող դրամական միավորները: Օրինակ՝ դրամ, $, euro, ...

Փոխարժեքի սահմանում

Պատուհանի միջոցով մուտքագրվում է փոխարժեքը տվյալ օրվա համար:

Դրամարկղ

Պատուհանում մուտքագրվում են օգտագործվող բոլոր դրամարկղերը: Օրինակ՝ վաճառասրահ, հիմնական դրամարկղ,...

Մուտք դրամարկղ

Պատուհանում ֆիքսվում են դրամարկղի մուտքերը իրենց հիմքերով:

Ելք դրամարկղից

Պատուհանը նախատեսված է դրամարկղից ելքերը ֆիքսելու համար:

Գումարի տեղաշարժ

Պատուհանը նախատեսված է դրամարկղից մեկ այլ դրամարկղ գումար տեղաշարժելու համար:

Բանկային հաշիվներ

Պատուհանում լրացվում են Ձեր բոլոր բանկային հաշիվները:

Մուտք բանկային հաշվեհամարին

Պատուհանը նախատեսված է բանկային հաշվին գումար մուտք անելու համար:

Ելք բանկային հաշվեհամարից

Պատուհանը նախատեսված է բանկային հաշվից գումար ելք անելու համար:

Դրամի շարժ

Պատուհանում երևում է բոլոր դրամարղերի և բանկյաին հաշիվների շարժը:

Հաշվետվություններ

Բաժինը նախատեսված է տարատեսակ հաշվետվություններ դիտելու համար:

Մատակարարներ ըստ պարտավորությունների

Պատուհանի միջոցով հնարավոր է ստանալ մատակարաներից ձեռք բերված փաստաթղթերի վերաբերյալ պարտավորությունների հաշվետվություն:

Մատակարարներ ըստ ձեռքբերումների

Պատուհանում երևում են ձեռք բերված ապրանքները ըստ նշված ժամանակաշրջանի:

Գնորդների ըստ պարտավորությունների 

Պատուհանում երևում են գնորդների պարտավորությունները ըստ փաստաթղթերի նշված ժամանակաշրջանի համար:

Գնորդների ըստ պարտավորությունների գումարային

Պատուհանի միջոցով ստանում ենք գնորդի պարտավորությունները նշված ամսաթվի համար:

Նույնական գործընկերների ֆին. հաշվետվություն

Պատուհանում ստանում ենք այն կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունը, որոնք համ գնորդ են համ մատակարար:

Ապրանքների վաճառքների հաշվետվություն

Ստանում ենք նշված ժամանակաշրջանի համար իրացված ապրանքների հաշվետվություն:

Մատուցված ծառայությունների հաշվետվություն

Ստանում ենք նշված ժամանակաշրջանի համար մատուցված ծառայությունների հաշվետվություն:

Վաճառքի գործակալների իրացումների հաշվետվություն

Պատուհանում երևում է վաճառքի գործակալների իրականացված իրացումների և նրաց տոկոսային գումարների հաշվետվությունը:

Ըստ նյութական միջոցների առկայության

Պահեստներում փնտրվող ապրանքանյութական արժեքների քանակները:

Ժամանակահատվածի շարժով

Նշված ժամանակաշրջանի համար ապրանքանյութական արժեքների շարժը:

Մնացորդ նշված ամսաթվով

Հնարավոր է ստանալ պահեստի մնացորդը կամայական ամսաթվի համար:

Դինամիկ փաստաթղթերի գեներացում

Հնարավոր է ներդնել կամայական տեսակի փաստաթուղթ, ապրանքների, գնորդների, մատակարարների, պահեստների վերաբերյալ հաշվետվություններ ստանալու համար:

Իրականացված ծախսերի հաշվետվություն

Պատուհանում ստանում ենք իրականացված ծախսերի հաշվետվություն ըստ ծախսերի անվանումների:

Փաստաթղթեր

Բաժնում հավաքագրվում են փաստաթղթեր, որոնք գեներացվում են ծրագրի տարատեսակ գործառույթների միջոցով

Գործառությունների մատյան

Հավաքագրվում են ապրանքանյութական արժեքի և դրամական միջոցների վերաբերյալ փաստաթղթեր:

Հաշիվ ապրանքագրերի մատյան

Պատուհանը նախատեսված է մուտքային, ելքային հաշիվ ապրանքագրերի հետ աշխատանք իրականացնելու համար:

Վճարման հաշիվներ

Պատուհանը նախատեսված է վճարման հաշիվներ ստեղծելու և պահպանելու համար:

Դրամարկղի օրդերների մատյան

Պատուհանի միջոցով ստեղծվում և պահպանվում են դրամարկղի մուտքի փաստաթղթերը:

Պահանջագրեր

Պատուհանը նախատեսված է ապրանքների մինիմալ մնացորդի, կամ այլ կարիքների դեպքում պահեստում ապրանք համալրելու համար պահանջագիր ստեղծելու և պահանջագրերի պատմությունը պահպանելու:

Հատկություններ

Բաժինը նախատեսված է օգտագործողների անհատական կարգավորումներ լրացնելու համար:

Գործիքներ

Պատուհանի միջոցով կարելի է ստեղծել մենյուների հետ աշխատանքի համար նախատեսված արագ կոճակներ:

Օգտագործողներ

Պատուհանի միջոցով կարելի ստեղծել ծրագրի նոր օգտագործողներ, կարգավորել իրենց թույլատվությունները ծրագրի պատուհանների շահագործման:

Օգնություն

Պատուհանը նախատեսված է ծրագրի շահագործման մասին նյութեր դիտելու համար:

Ծրագրի մասին

Պատուհանը նախատեսված է ծրագրի հեղինակային իրավունքի մասին ինֆորմացիան դիտելու համար:

Դիմել ծրագրի սպասարկողին

Պատուհանի միջոցով կարող եք հարցում ուղել Մեր Սոֆթ ՍՊԸ-ին:

Քննարկում

Պատուհանի միջոցով կարող եք օնլայն քննարկում անել ծրագրի որոշ հարցեր պարզաբանելու համար:

Թարգմանում

Պատուհանը նախատեսված է համակարգում օգտագործվող բառերի թարգմանման համար:


Отзывы


Share