Հեռախոսազանգ ելքային

Բոլոր տեսակի ելքային հեռոխոսազանգերը գրանցվում են CRM-ի այս պատուհանում, հնարավոր է այդ գրանցումները իրականացնել ավտոմատ կերպով:Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share