Business Process Reengineering

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցում՝ ռեինժեներինգ

   Մեծացող մրցակցությունը, անընդհատ արագացող տեխնոլոգիական զարգացումները, հաճախորդների՝ անընդհատ փոփոխվող կարիքները, օրենսդրական փոփոխությունները, ճգնաժամերը ստիպում են ձեռնարկություններին փնտրել բիզնեսի կառավարման ավելի ճկուն ձևեր, որոնք կապահովեն պրոդուկտների և սպասարկման բարձր որակ և մրցակցային առավելություն: Այդ փոփոխությունները հանգեցնում են ձեռնարկության արտաքին և ներքին միջավայրի փոփոխության, որն իր հերթին առաջացնում է բիզնես պրոցեսների վերակառուցում իրականացնելու պահանջ:

   Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման գործընթացը  բավականին ռիսկային գործառույթ է.  այն կարող է իրականացվել ձեռնարկությունում միայն վերից վար՝ ղեկավարից իրականցնողին՝ հատուկ այդ նպատակով ստեղծված կանոնակարգով: Փորձագիտական գնահատականներով՝  բիզնես պրոցեսների 50%-ից ավելիի վերակառուցման նախագծերը ձախողվում են:

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման հիմնական սկզբունքները հետեւյալն են.

 • Մի քանի աշխատանք միավորում են մեկում
 • Կատարողները որոշումներ են ընդունում ինքնուրույն
 • Պրոցեսում առկա աշխատանքները պետք է կատարվեն  բնական հերթականությամբ
 • Աշխատանքները պետք է կատարվեն այնտեղ, որտեղ նպատակահարմար է
 • Պրոցեսները պետք է ունենան կատարման մի քանի տարբերակ
 • Անհրաժեշտ է նվազեցնել պրոցեսի մուտքերի քանակը
 • Պետք է փոքրացնել պրոցեսում առկա համաձայնեցումների ծավալները
 • Պատասխանատու մենեջերը պետք է լինի պրոցեսի միակ ղեկավարը

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման նախագիծը պետք է  լինի հետևյալ փուլերով՝

 1. Առկա բիզնես պրոցեսների վերլուծություն, անալիզ և մոդելավորում
 2. Վերաիմաստավորում և նոր բիզնես գործընթացների մոդելավորում
 3. Նոր բիզնես պրոցեսների ներդրում

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցումից կստացվեն հետևյալ արդյունքները՝

 • Ստորաբաժանումների ֆունկցիոնալ կառուցվածքից անցում պրոցեսայինի
 • Իրականացնողի աշխատանքի հարստացում, որը բերում է հավելյալ մոտիվացիայի
 • Փոխվում է արդյունավետության գնահատման և աշխատավարձի հաշվարկի մեթոդը
 • Իրականացնողի նպատակը դառնում է ոչ թե ղեկավարի, այլ հաճախորդի կարիքի բավարարումը
 • Ձեռնարկության կառուցվածքը դառնում է ավելի հորիզոնական, ավելի հարթ:


Share