Реинжиниринг бизнес-процессов

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցում՝ ռեինժեներինգ

   Մեծացող մրցակցությունը, անընդհատ արագացող տեխնոլոգիական զարգացումները, հաճախորդների՝ անընդհատ փոփոխվող կարիքները, օրենսդրական փոփոխությունները, ճգնաժամերը ստիպում են ձեռնարկություններին փնտրել բիզնեսի կառավարման ավելի ճկուն ձևեր, որոնք կապահովեն պրոդուկտների և սպասարկման բարձր որակ և մրցակցային առավելություն: Այդ փոփոխությունները հանգեցնում են ձեռնարկության արտաքին և ներքին միջավայրի փոփոխության, որն իր հերթին առաջացնում է բիզնես պրոցեսների վերակառուցում իրականացնելու պահանջ:

   Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման գործընթացը  բավականին ռիսկային գործառույթ է.  այն կարող է իրականացվել ձեռնարկությունում միայն վերից վար՝ ղեկավարից իրականցնողին՝ հատուկ այդ նպատակով ստեղծված կանոնակարգով: Փորձագիտական գնահատականներով՝  բիզնես պրոցեսների 50%-ից ավելիի վերակառուցման նախագծերը ձախողվում են:

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման հիմնական սկզբունքները հետեւյալն են.

 • Մի քանի աշխատանք միավորում են մեկում
 • Կատարողները որոշումներ են ընդունում ինքնուրույն
 • Պրոցեսում առկա աշխատանքները պետք է կատարվեն  բնական հերթականությամբ
 • Աշխատանքները պետք է կատարվեն այնտեղ, որտեղ նպատակահարմար է
 • Պրոցեսները պետք է ունենան կատարման մի քանի տարբերակ
 • Անհրաժեշտ է նվազեցնել պրոցեսի մուտքերի քանակը
 • Պետք է փոքրացնել պրոցեսում առկա համաձայնեցումների ծավալները
 • Պատասխանատու մենեջերը պետք է լինի պրոցեսի միակ ղեկավարը

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման նախագիծը պետք է  լինի հետևյալ փուլերով՝

 1. Առկա բիզնես պրոցեսների վերլուծություն, անալիզ և մոդելավորում
 2. Վերաիմաստավորում և նոր բիզնես գործընթացների մոդելավորում
 3. Նոր բիզնես պրոցեսների ներդրում

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցումից կստացվեն հետևյալ արդյունքները՝

 • Ստորաբաժանումների ֆունկցիոնալ կառուցվածքից անցում պրոցեսայինի
 • Իրականացնողի աշխատանքի հարստացում, որը բերում է հավելյալ մոտիվացիայի
 • Փոխվում է արդյունավետության գնահատման և աշխատավարձի հաշվարկի մեթոդը
 • Իրականացնողի նպատակը դառնում է ոչ թե ղեկավարի, այլ հաճախորդի կարիքի բավարարումը
 • Ձեռնարկության կառուցվածքը դառնում է ավելի հորիզոնական, ավելի հարթ:


Share