CRM համակարգ, ավելացրեք Ձեր եկամուտները

5
Jul.
2016
Տիգրան Մանուկյան
CRM

Ավելացրեք Ձեր եկամուտները և շահութաբեր հաճախորդներին՝ կիրառելով Մեր Սոֆթ-ի CRM համակարգը՝ Ձեր վաճառքի գործակալների աշխատանքը դարձնելով առավել արդյունավետ: Ձեր բիզնեսի կառավարման համար կիրառեք նորագույն տեխնոլոգիաներ: Մեկընդմիշտ ազատվեք հաճախորդների վերաբերյալ և բիզնեսի համար հույժ կարևոր ինֆորմացիայի կորստից: Նվազեցրեք մարդկային գործոնը՝ կիրառելով Մեր Սոֆթի CRM համակարգը: Համակարգում առկա վաճառքի ձագարը կբացահայտի թերացող գործակալներին և կկրկնապատկի աշխատանքի արդյունավետությունը: Մեր Սոֆթ-ի CRM-ի միջոցով լիարժեք ավտոմատացրեք սպասարկման և վաճառքի բիզնես գործընթացները: CRM-ի հիշողության մեջ տեղավորվում է ամեն ինչ՝ գնորդների վերաբերյալ ինֆորմացիան և իրադարձությունները, նամակները, հանդիպումները, պայմանավորվածությունները, փաստաթղթերը, պայմանագրերը, պատվերները և այլն: Տվյալների ամբողջական հավաքագրումը թույլ կտա Ձեզ հաճախորդի նախասիրություններին և կարիքներին համապատասխան առաջարկներ ուղղարկել, ինչն ավելի կհեշտացնի հաճախորդի հետ շփումը: Մեր Սոֆթի CRM համակարգը կնպաստի նաև աշխատանքային պրոցեսում կարգուկանոնի և սպասարկման գործընթացը կդարձնի ավելի քաղաքակիրթ: Համակարգը կօգնի ոչ միայն ներգրավել նոր հաճախորդներ, այլև՝ պահպանել արդեն գոյություն ունեցողնորին՝ կիրառելով կոմունիկացիայի բոլոր աղբյուրները: Համակարգը ճկուն է և ադապտացվում է գործունեության ցանկացած ոլորտին:

Share