Մարքեթինգ և CRM գործիքները հյուրանոցում

Մարքեթինգ և CRM գործիքներ

 

Ցանկացած բիզնեսի արդյունավետությունը պայմանավորված է մարքեթինգային ճիշտ գործիքների կիրառմամբ: Որպես մարքեթինգային հզոր գործիք, ամբողջ աշխարհում սկսել են կիրառել CRM հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարման համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս զգալի ավելացնել վաճառքները, ներգրավել նոր հաճախորդների, պահպանել արդեն գոյություն ունեցողներին, իրականացնել շահութաբեր գործարքներ, իրականացնել բարձրակարգ սպասարկում և այլ պրոցեսներ:

CRM տեխնոլոգիան լայնորեն կիրառվում է հյուրանոցային ոլորտում և այն  թույլ է տալիս կառավարել հաճախորդի հետ փոխհարաբերությունները ընկերության կյանքի բոլոր փուլերում՝ բացահայտելով հաճախորդների կարիքները, նախասիրությունները, ցանկությունները:

Հյուրանոցային բիզնեսում CRM համակարգը արդյունավետ  կիրառվում է  հետևյալ բիզնես գործընթացներում և պրոցեսներում.

 • Հյուրերի մասին տվյալների հավաքագրում՝ անձնական տվյալներ, նախասիրություններ, կապեր, աշխատանքային տվյալներ, ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տվյալներ և այլն
 • Հաճախորդների սեգմենտավորում և խմբավորում տարբեր հայտանիշներով՝ սեռ, տարիքային խումբ, սոցիալական, դեմոգրաֆիական և այլ հայտանիշներ
 • B2B ոլորտի աշխատակիցների համար հյուրանոցային ծառայությունների արտոնյալ պայմանների տրամադրում
 • Թիրախային մարքեթինգային միջոցառումների իրականացում
 • SMS, E-mail հաղորդագրությունների ուղարկում
 • IP PBX, Call Center հեռախոսակայանի միջոցով զանգերի կառավարում
 • Ծննդյան և տոնական օրերի անհատական շնորհավորում /հաղորդագրության տեքստի մեջ նշվում է գնորդի անունը/
 • Նախաճաշի, ճաշի և ընթրիքի մասին հիշեցումներ
 • Շնորհակալական նամակների տպագրում
 • Տարատեսակ ակցիաների տեղեկացում
 • Լոյալության ծրագրերի իրականացում
 • Ընտանեկան լոյալության քարտերի և ծրագրերի իրականացում
 • Հաճախորդների ներգրավման աղբյուրների վերլուծություն
 • Հյուրերի խորհրդով նոր հյուրերի ներգրավման ծրագրերի իրականացում և այլն:

 

 Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share