Պահեստի կառավարման համակարգ

Պրոեկտի մանրամասներ

Նպատակ Պահեստի կառավարման գործընթացի ավտոմատացում:
Խնդիրներ Կառավարման մեթոդներից ելնելով համակարգի ադապտացում ըստ հաճախորդի պահանջի.
Սկիզբ 2008 - այժմ
Թիմ: Տիգրան Մանուկյան - պրոեկտի ղեկավար
Գոռ Ռուստամյան - արխիտեկտոր
Վահե Միքաելյան - ծրագրավորող
Հայկ Բաղդասարյան - Որակի պատասխանատու
Նվաճումներ: 20 հաճախորդ 2013

Պատվիրատուներ

Մեր Սոֆթ ՍՊԸ-ն հատուկ պահեստի կառավարման խնդիրներ ունեցող ընկերությունների, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց համար մշակել է «Պահեստի կառավարման ավտոմատացված համակարգ»-ը, որը հնարավորություն է տալիս լիարժեք կերպով կառավարել ու վերահսկել տեղի ունեցող գործընթացները, ստանալ շրջանառու միջոցների և ապրանքանյութական արժեքներին վերաբերող հաշվետվություններ` առանց բիզնեսմենի համար խիստ թանկ ժամանակն անհիմն վատնելու: Փաստաթղթաշրջանառության միջոցով հնարավոր կլինի վերականգնել իրականացված գործարքները, ինչպես նաև ստանալ լիարժեք ինֆորմացիա ապրանքների շարժի և մնացորդների վերաբերյալ:

Համակարգի հիմնական գաղափարները

 • Ապրանքի ձեռք բերում, իրացում (նաև մանրածախ),
 • Աշխատանք բարկոդ սկաներով,
 • Ապրանքի վերադարձ, հետ ընդունում,
 • Գործընկերների/գնորդների հաշիվների վարում մի քանի փոխարժեքով,
 • Գործընկերների/գնորդների պարտքի վերանայում,
 • Դրամական միջոցների շրջանառություն, մնացորդ և գործառույթներ (դրամարկղ, բանկ),
 • Ապրանքի դուրս գրում պահեստից,
 • Ապրանքանյութական արժեքների տեղաշարժ,
 • Առանձին պահեստների կառավարում,
 • Ապրանքի կոմպլեկտավորում,
 • Ժամկետն անցնող ապրանքի ավտոմատ վերահսկում,
 • Ապրանքի ավտոմատացված քանակական վերահսկում նախկինում կուտակված ստատիստիկ վերլուծության հիման վրա,
 • Պատվերների ձևակերպում,
 • Գնագոյացում, ինքնարժեքի հաշվարկ,
 • Ապրանքանյութական արժեքների վերագնահատում:
 • Դրամարկղի մուտքի և ելքի օրդերներ,
 • Հաշիվ ապրանքագիր,
 • Վճարման հաշիվ,
 • Ապրանքանյութական արժեքների մուտքի և ելքի օրդերներ,
 • Բեռնագիր,
 • Պահեստի մուտքի և ելքի օրդերներ,
 • Տեղեկանք գնորդներին տրված հարկային հաշիվների վերաբերյալ:
 • Գնորդների հաշվետվություն ըստ իրացումների,
 • Մատակարարների հաշվետվություն ըստ ձեռքբերումների,
 • Գործընկերների պարտավորությունների հաշվետվություն,
 • Պահեստի մնացորդների հաշվետվություն,
 • Ըստ պահեստի շարժի,
 • Ըստ նյութական միջոցների առկայության,
 • Փչացող ապրանքի վերաբերյալ,
 • Վաճառքների ընդհանրացված հաշվետվություն (ԱԱՀ, զրոյական ԱԱՀ, ԱԱՀ-ից ազատված, մանրածախ վաճառք):

Տեխնիկական առավելություններ

 • Զգալիորեն արագացնում է ապրանքի գույքագրման գործընթացը պահեստում,
 • Թեթևացնում է թղթաբանական աշխատանքը,
 • Օպտիմալացնում է ապրանքի ընդունման ու տեղափոխման գործընթացը պահեստում,
 • Նշանակալիորեն կրճատում է աշխատակիցների կողմից պահեստի գործընթացների մասին տեղեկությունները մուտքագրելու վրա ծախսվող ժամանակը,
 • Իրական ժամանակ ռեժիմով համեմատում է ընթացիկ հաշիվներն ու մնացորդները,
 • Բարձրացնում է պահեստում ապրանքի փնտրման արագությունը:

Կարծիքներ


Share