Ի՞նչ կստանա հյուրանոցի ղեկավարը

Ի՞նչ կստանա հյուրանոցի ղեկավարը

 

Հյուրանոցային բիզնեսի ավտոմատացման դեպքում հյուրանոցի ղեկավարները կկարողանան խուսափել անորոշությունից և բազմաթիվ ստորջրյա խութերից, որոնք կարող են ի հայտ գալ գործունեության ընթացքում, և կկարողանան լիարժեք վերահսկել բիզնես գործընթացները բոլոր օղակներում: Հյուրանոցի ղեկավարները կկարողանան նաև ստանալ բազմաթիվ հաշվետվություններ, իրականացնել իրավիճակային վերլուծություններ ցանկացած պահի դրությամբ:

Հյուրանոցային բիզնեսի ավտոմատացումից հյուրանոցի ղեկավարները կստատան հետևյալ օգուտները.

  • Վերահսկողության բարձր մակարդակ ցանկացած պահի
  • Եկամուտների և շահույթի հաշվարկ ցանկացած պահի՝ ցանկացած ծառայության կտրվածքով
  • Հյուրանոցի աշխատանքի վերաբերյալ ցանկացած ֆինանսական ցուցանիշի ստացում
  • Ադմինիստրացիայի կողմից կատարվող աշխատանքների վերլուծություն
  • Մատուցվող ծառայությունների որակի վերլուծություն
  • Հյուրանոցի եկամտաբերության աճ ` 20%
  • Մյուսների խորհրդով հյուրերի քանակի ավելացում
  • Հյուրերի լոյալության և հյուրանոցի հանդեպ վստահության մեծացում
  • Ֆինանսական, մարքեթինգային տվյալների, հյուրերի անձնական տվյալների անվտանգ պահպանում և այլն:


Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share