Ուղարկել SMS հաղորդագրություն

CRM համակարգից հնարավոր է ուղարկել SMS հաղորդագրություններ Ձեր հաձախորդներինԲիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share