Ուղարկել SMS հաղորդագրություն

CRM համակարգից հնարավոր է ուղարկել SMS հաղորդագրություններ Ձեր հաձախորդներինShare