Централизованная управление рестораном столовой фастудом

Մանկավարժական համալսարանի 4 ճաշարաններն ու 32 դպրոցի բուֆետներ 1 կետից կառավարվում են Մեր Սոֆթի Ճաշարանի ավտոմատացված կառավարման համակարգով: Զուգահեռ կազմակերպվում է նաեւ արտադրական պրոցեսը: Հատկանշական է, որ Մեր Սոֆթը ծրագիրը հարմարցնում է յուրաքանչյուր ճաշարանի յուրահատկությանը:

Share