Business Process Reengineering

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցում՝ ռեինժեներինգ

   Մեծացող մրցակցությունը, անընդհատ արագացող տեխնոլոգիական զարգացումները, հաճախորդների՝ անընդհատ փոփոխվող կարիքները, օրենսդրական փոփոխությունները, ճգնաժամերը ստիպում են ձեռնարկություններին փնտրել բիզնեսի կառավարման ավելի ճկուն ձևեր, որոնք կապահովեն պրոդուկտների և սպասարկման բարձր որակ և մրցակցային առավելություն: Այդ փոփոխությունները հանգեցնում են ձեռնարկության արտաքին և ներքին միջավայրի փոփոխության, որն իր հերթին առաջացնում է բիզնես պրոցեսների վերակառուցում իրականացնելու պահանջ:

   Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման գործընթացը  բավականին ռիսկային գործառույթ է.  այն կարող է իրականացվել ձեռնարկությունում միայն վերից վար՝ ղեկավարից իրականցնողին՝ հատուկ այդ նպատակով ստեղծված կանոնակարգով: Փորձագիտական գնահատականներով՝  բիզնես պրոցեսների 50%-ից ավելիի վերակառուցման նախագծերը ձախողվում են:

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման հիմնական սկզբունքները հետեւյալն են.

 • Մի քանի աշխատանք միավորում են մեկում
 • Կատարողները որոշումներ են ընդունում ինքնուրույն
 • Պրոցեսում առկա աշխատանքները պետք է կատարվեն  բնական հերթականությամբ
 • Աշխատանքները պետք է կատարվեն այնտեղ, որտեղ նպատակահարմար է
 • Պրոցեսները պետք է ունենան կատարման մի քանի տարբերակ
 • Անհրաժեշտ է նվազեցնել պրոցեսի մուտքերի քանակը
 • Պետք է փոքրացնել պրոցեսում առկա համաձայնեցումների ծավալները
 • Պատասխանատու մենեջերը պետք է լինի պրոցեսի միակ ղեկավարը

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման նախագիծը պետք է  լինի հետևյալ փուլերով՝

 1. Առկա բիզնես պրոցեսների վերլուծություն, անալիզ և մոդելավորում
 2. Վերաիմաստավորում և նոր բիզնես գործընթացների մոդելավորում
 3. Նոր բիզնես պրոցեսների ներդրում

Բիզնես պրոցեսների վերակառուցումից կստացվեն հետևյալ արդյունքները՝

 • Ստորաբաժանումների ֆունկցիոնալ կառուցվածքից անցում պրոցեսայինի
 • Իրականացնողի աշխատանքի հարստացում, որը բերում է հավելյալ մոտիվացիայի
 • Փոխվում է արդյունավետության գնահատման և աշխատավարձի հաշվարկի մեթոդը
 • Իրականացնողի նպատակը դառնում է ոչ թե ղեկավարի, այլ հաճախորդի կարիքի բավարարումը
 • Ձեռնարկության կառուցվածքը դառնում է ավելի հորիզոնական, ավելի հարթ:

Price list

Simple

$19

per month

PC: 1

Users: 1

Database: 3GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Suitable

$39

per month

PC: 2, 3

Users: 2, 3

Database: 6GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Pro

$79

per month

PC: 4, 5

Users: 4, 5

Database: 10GB

Trainings: 4 hours per month

Email Support

Sign Up

Other

We need

to talk

PC: > 5

Users: > 5

Database: > 10GB

Trainings: > 4 hours per month

Email Support

Sign Up

 

10 reasons why you need our services

 

 1. Flexible cost -  pay monthly.
 2. Maximum adaptivity – software is very adjustable, so it can fit your business the best.

 3. All features by the same price – no matter which sections you are using pay the same cost.

 4. High security level – software has 4 level security to guaranty your safeness.

 5. Fee free server– you are not required to pay for server and its support, we will do that for you.

 6. Free trainings–  our customers will get free training hours every month.

 7. Multilanguage approach – Software is in available in Armenian, but it is also available in other languages as well

 8. Data export/Import opportunity- Software has variety of tools to import/export information

 9. Free updates – You will receive all new versions every month for free

 10. Free support – You can address us all your problems by e-mail and receive a quick response.

 


Share