Ինչ կստանա ատամնաբուժարանի ղեկավարը

Ինչ կստանա կլինիկայի ղեկավարը

Ատամնաբուժական ծառայություններ մատուցող բիզնեսները, սովորաբար, փոքր և միջին չափերի են: Սակայն, նույնիսկ մեկ-երկու աշխատատեղ ունեցող կլինիկաներում հաճախորդների հոսքը զգալի է:

Ատամնաբուժական բիզնեսի առանձնահատկություններից է նաև այն, որ բուժման գործընթացը երկար է և կարող է ձգվել ամիսներ, որի հետևանքով բժիշկը մեկ օրում իրականացնում է բազմաթիվ պացիենտների տարատեսակ բուժումներ, ախտորոշում և պլանավորում, ծախսվում են նյութեր և ռեսուրսներ: Ավտոմատացված համակարգի ներդրման շնորհիվ կլինիկաների ղեկավարները կկարողանան վերահսկել բիզնեսը բոլոր պրոցեսներում, ցանկացած պահի արագ ստանալ տարատեսակ հաշվետվություններ և վերլուծություն: Անկախ խճճվածությունից և մասնագիտական բարդությունից, ստոմատոլոգիական կլինիկան կդառնա թափանցիկ, վերահսկելի և կայուն:

Ստորև ներկայացված են այն օգուտները, որ կստանա կլինիկայի ղեկավարը.

 • Վերահսկողության բարձր մակարդակ` ցանկացած պահի
 • Եկամուտների և շահույթի հաշվարկ` ցանկացած պահի, ընդհանուր և ցանկացած ծառայության կամ պրոդուկտի կտրվածքով
 • Կիլինիկայի աշխատանքի վերաբերյալ ֆինանսական ցանկացած ցուցանիշի ստացում
 • Բժշկի կողմից կատարվող աշխատանքների վերլուծություն
 • Ապահովագրական կազմակերպությունների հետ ադմինիստրատիվ աշխատանքի կրճատում
 • Նյութածախսի հաշվառում
 • Աշխատակիցների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում
 • Կլինիկայի եկամտաբերության աճ 15-30%-ով
 • Մեկ այլ հաճախորդի խորհրդով այցելող պոտենցիալ հիվանդների քանակի մեծացում
 • Հիվանդների/հաճախորդների լոյալության և կլինիկայի նկատմամբ վստահության մեծացում
 • Կլինիկայի բուժական, ֆինանսական և մարքեթինգային տվյալների անվտանգ պահպանում:


Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share