Ատամնաբուժարանի բիզնես գործընթացներ

Բիզնես գործընթացներ

Ատամնաբուժական բիզնեսի ավտոմատացման դեպքում արդյունավետությունը ուղիղ համեմատական է բիզնես գործընթացների գրագետ նկարագրմանը:

Ատամնաբուժական ոլորտում բիզնես գործընթացները բաժանվում են երեք հիմնական խմբերի՝ առաջնային (հիմնական), աջակցող (օժանդակ, օգնական) և զարգացմանն ուղղված բիզնես գործընթացներ:

Հիմնական – առաջնային բիզնես գործընթացներն են.

 • Ախտորոշում
 • Բուժման պլանավորում
 • Ֆինանսական պլանավորում
 • Հաճախորդի/հիվանդի հետ համաձայնության փաստաթղթավորում
 • Բուժում
 • Հետբուժական սպասարկում

Օժանդակ կամ օգնական բիզնես գործընթացներն են.

 • Հիվանդի քարտի բացում
 • Հիվանդի հերթագրում
 • Արագամաշ առարկաների, դեղորայքի, հումքի մատակարարում և պահեստավորում
 • Հիվանդին բժշկական ծառայության վաճառքի և դրան առնչվող հաշվապահական գործառույթներ՝ կանխավճարի ստացում, պարտքի մարում և այլն
 • Հետագա բուժզնման, հիվանդություների կանխարգելման այցելությունների հիշեցում և այլն

Ավտոմատացման համար անհրաժեշտ զարգացնող բիզնես գործընթացներն են.

 • Մարքեթինգային բնույթի գործընթացների մշակում և ներդրում
 • Ծննդյան և տոնական օրերի շնորհավորանքների ուղարկում
 • Բոնուսային, լոյալության ծրագրերի ներդրում
 • SMS հաղորդագրությամբ հիվանդի հերթագրման մասին հիշեցում
 • Հաճախորդի հավատարմության չափման և հետագա քայլերի իրականացման գործառույթներ
 • Կատարված բուժ ծառայության վերաբերյալ հաճախորդների բողոքների կառավարում և այլն:


Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share