Ատամնաբուժարանի հաճախորդների սպասարկում

Հաճախորդների սպասարկում

Հաճախորդի սպասարկումը կամ սպասարկմանն առնչվող աշխատանքները առանցքային նշանակություն ունեն հաճախորդի համար: Այսօրվա հաճախորդը բավականաչափ քմահաճ է և դժվար է նրան գոհացնել միայն բարձրորակ ծառայությամբ: Որպեսզի հաճախորդը ոչ միայն ծառայությունը բարձրորակ համարի, այլև զգա առավել հոգատար վերաբերմունք և տվյալ կլինիկան խորհուրդ տա իր ծանոթներին, կլինիկայի ղեկավարը պետք է խիստ ուշադրություն դարձնի հաճախորդի սպասարկման ամբողջ գործընթացի յուրաքանչյուր օղակի վրա:

Ստոմատոլագիական ոլորտում հաճախորդի սպասարկումն առավել բարդ գործընթաց է, քանի որ այստեղ հաճախորդը նաև հիվանդ է և շատ դեպքերում դիմում է սուր ցավի առկայությամբ: Այդ պատճառով, հիվանդը կարող է հրաժարվել ծառայությունից նույնիսկ նախքան բժշկին հասնելը՝ օրինակ, հեռախոսով հերթագրման կամ ընդունարանում նշանակված ժամից ավելի սպասելու, սպասարկման ոչ բավարար գնահատականի, ոչ հոգատար վերաբերմունքի պատճառով կամ այլ դեպքերում: 

Dental calendar

Սպասարկման գործընթացի ավտոմատացումը և ավտոմատացման ծրագրային գործիքների կիրառումը ստոմատոլոգիական կլինիկաներում ակնհայտ դրական է անդրադառնում սպասարկման բիզնես գործընթացի վրա: Օրինակ, երբ կիրառվում է պացիենտների գրանցման և հերթագրման համակարգ, բժիշկը կարողանում է նախապես պլանավորել աշխատանքային օրը, յուրաքանչյուր հիվանդին հատկացվելիք ժամը` խուսափելով անտեղի հերթագոյացումից և սպասող հիվանդի ավելորդ լարվածությունից:

IPPBX

IP PBX հեռախոսակայանների կիրառումը նույնպես հնարավորություն կտա բարելավել հաճախորդի սպասարկումը` զանգողի խոսակցության ձայնագրման և հետագա վերահսկման նպատակով:

Շատ կարևոր է բուժման գործընթացի և գնի ճիշտ ներկայացումը հիվանդին: Ավտոմատացված համակարգի միջոցով տպված դենտալ քարտեզի, փաստաթղթերի և բուժման ինֆորմացիայի պատշաճ մատուցումը հիվանդի մոտ առաջացնում է վստահության և հոգատարության զգացում:

Շատ դեպքերում հաճախորդի սպասարկումը համարում են ավարտված, երբ հիմնական ծառայությունը մատուցվել և գնորդը վճարել է: Սակայն գնորդը, այս դեպքում պացիենտը, սպասում է հոգատար վերաբերմունքի և սպասարկման գործընթացը պետք է շարունակել նույնիսկ բուժումից հետո: Օրինակ, բուժ պրոցեդուրայի իրականացման հաջորդ օրը հարցնել հիվանդից առողջական վիճակի մասին կամ վեց ամիս հետո հիշեցնող կարճ հաղորդագրության (sms), կամ էլեկտրոնային նամակի (email) միջոցով հրավիրել բուժզնման. դա նույնպես հոգատարության և բարձրակարգ սպասարկման ընկալում կառաջացնի հիվանդի մոտ:Բիզնեսի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր

Share